“Coachen kan toch iedereen …”

Gedragsverandering bij een ander voor elkaar krijgen is één ding.
Gedragsverandering bij jezelf bewerkstelligen is hetzelfde ding.

Als professional heeft u dagelijks te maken met gedrags­beïnvloeding:
Zorgen dat de ander nieuwe kennis tot zich neemt, een (andere) beslissing neemt, situaties accepteert of juist niet etc. Tegelijkertijd staat ook u, gewenst of ongewenst, continue onder deze beïnvloeding.

In ons denken zit een emergentie-effect:
Door dit effect kunnen onze hersenen verschillend informatie verwerken.
Dit leidt tot (de gewenste) verandering van gedrag in een zelfde situatie.


Door dit effect ervaar je van DEPENISVANJEZUS  de ene keer “DE PEN IS VAN JEZUS”
en de andere keer “DE PEN IS VAN JE ZUS ….”

Het gedragsmodel KiND beschrijft dit emergentie-effect.
U zult versteld staan over hoe onze hersenen door dit effect verschillend informatie kunnen verwerken.
Met de KiND-DOmethode leert u in steeds dezelfde 3 stappen effectief gebruik te maken van dit effect.
Dit is de clou van het kunnen veranderen van je gedrag.

 

Een warming–up:  https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Stel uzelf, na het bekijken van deze video, de vraag:

“Dit overkomt mij, ons allen, dagelijks! Ja, en hoe nu verder?”

 

KiND-DOmethode:

  • Van Begrip van gedrag naar hoe u dit kunt beïnvloeden: Grip op gedrag.

 

KiND-DO  is de toepassing van het KiNDmodel.

Bestaande situatie:

Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat de kwaliteit van zorg, waarbij de juiste keuzes worden gemaakt en de beleving daarvan, valt of staat met goede communicatie en samenwerking.
Competenties als communiceren en samenwerken maken dan ook al weer een aantal jaren deel uit van de harde kern van de CanMeds van het geneeskundige opleidings- en nascholingsmodel of van vergelijkbare aard in andere opleidingen. Toch, ondanks dat ook iedereen vindt en ervaart dát communicatietraining effectief is, ondersteunt recentelijk onderzoek dit niet: er is zelfs geen tot nauwelijks effect aantoonbaar (Wouda en van de Wiel, 2014).

 

 

 

In de geneeskunde proberen we met communicatie gedrag bij een patiënt te beïnvloeden. Echter vaak wordt het uiteindelijk toch pillen in plaats van b.v. gezonder eten en meer bewegen of stoppen met roken. Patiënten met psychische problemen bleven langdurig in de GGZ hangen zonder resultaat. Ook de geschiedenis leert ons het tegenovergestelde: er wordt nog steeds overal over de hele wereld door alle eeuwen heen gevochten. En in de politiek de ander overtuigen tot een ander gedrag (b)lijkt een utopie.
Van alle handelingstheorieën is degene die het dichtst bij onze ervaring ligt over hoe we handelen, de verwachte nutshypothese (expected utility hypothesis) van Daniel Bernoulli. Hierbij wordt uitgegaan dat we volledig rationeel handelen.
Hoe vaak komen we deze overtuiging niet tegen in de geneeskunde of breder: in ons leven?
Maar, de handelingstheorie die het dichtst bij hoe het in de werkelijkheid eraan toegaat, is de theorie van Kahneman.
Deze theorie beschrijft dat de veronderstelling dat de eerste ingeving het juiste antwoord is, niet correct is.
Omdat het zo logisch klinkt (vanuit de theorie van Bernoulli) is het moeilijk om verder te denken (vanuit de theorie van Kahneman) en dat doen de meeste mensen dus ook niet.
Het nieuwe handelingsmodel of beter gezegd informatie-verwerkings-gedragsmodel KiND omvat beide modellen op een eenvoudigere manier.

Dit KiNDmodel beschrijft de 2 emergenties, die recentelijk zijn ontdekt, welke van grote invloed blijken te zijn op de informatieverwerking door onze hersenen. Op basis van dit nieuwe informatie-verwerkings-gedragsmodel KiND is een compleet nieuwe methode van gedragsbeïnvloeding ontwikkeld.

Meting van de resultaten:

Met de gevalideerde 4DKL vragenlijst wordt de effectiviteit van de cursus gemeten en inzichtelijk gemaakt.
Deze vragenlijst wordt vooraf afgenomen. Er volgt een directe nameting na afloop van elke cursus.
En in een later stadium worden er drie meetmomentenafgenomen.

Deze meting met de 4DKL vragenlijst interfereert niet met de cursus.
Deze meting gaat door bij elke cursus.

Onderstaand de eerste resultaten van de pilotstudie uit 2017.

 

Cursus:

Het doel van de cursus is om deze methode te onderwijzen aan u als professionals (huisartsen, POH’s). Waarna u in staat bent om uiteindelijk zelf de methode contextonafhankelijk toe te passen in uw eigen dagelijks leven en de methode over te brengen op uw patiënt. Doordat deze methode context onafhankelijk is kunt u 10 patiënten tegelijkertijd ‘behandelen’.

De cursist (professional) krijgt in totaal 10 avonden van 3 uur cursus. Er zijn dus 30 directe contacturen per cursist.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij thuis oefenen; 10 uur thuisstudie gedurende de cursus.
Tijdens de cursus wordt aan de hand van de behandelde stof en de meegeleverde boeken en oefenmateriaal wekelijks de beheersing van de stof getoetst. Eigen problemen waar men tegen aanloopt in de dagelijks praktijk kunnen worden ingebracht en deze worden op de KiND-DO wijze opgelost.

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgelegd: Zij die dit examen halen mogen zelf 10 patiënten de methode leren/ opleiden en  zij krijgen de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Innovatieproject

Dit jaar voer ik KiND-DO als innovatief project uit in het kader van de Kwaliteitscirkel 2017, gefinancierd vanuit de Regiotafel.
De Regiotafel wil graag deze ervaringen delen met alle praktijken en partners in de regio.

 

Praktische informatie

DoelgroepAlle professionals in de zorg
KostenIntroductiecursus  € 295,- (1 blok van 3 uur, accreditatie in aanvraag – 3 punten)

Volledige cursus    € 2995,-(10 avond-blokken, incl. 2 terugkomavonden,  accreditatie in aanvraag -30 punten)

Volledige cursus    €3195.- (10 blokken, over 4 dagen + 1 terugkomdag, accreditatie in aanvraag – 30 punten)

Arts in opleiding 25% korting

Vooor deelname in het kader van de Kwaliteitscirkel is het tarief aangepast.

Een cursus wordt gestart bij minimaal 5 aanmeldingen.

De cursus kan op aanvraag op een door u gewenste locatie gegeven. In overleg met het secretariaat kan een datum worden vastgesteld.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
KiND

Apotheek Huisarts Nagele
Zuiderpoort 2
8308 AG Nagele

T: 0527-251315
E: info@kindmethode.nl