Dokter J.H. Gadellaa heeft zijn basisstudie geneeskunde afgerond in 1988.

Na zijn specialisatie huisartsgeneeskunde is hij apotheekhoudend huisarts geworden.
Eerst in Zeeuws-Vlaanderen en sinds 2009 is hij werkzaam in het architectonisch bekende dorp Nagele in de Noordoostpolder, provincie Flevoland.
Hij heeft diverse bestuurlijke functies bekleed en was één van de eerste mediators in Nederland.

20 Jaar lang heeft hij waarnemingen gedaan: Hoe lossen mensen problemen op?
Deze waarnemingen heeft hij verwerkt tot één model: het proces van oplossen.
Dit heeft hij het KiNDmodel genoemd. KiND omdat het een aardig model is.
Op basis van dit model is er het gereedschap KiND-DO ontwikkeld.
Met steeds dezelfde 3 stappen, in het proces van oplossen te volgen, kun je alle problemen oplossen met verrassende eenvoud. Zo vind je elke keer weer het paadje naar de oplossing.

KiND en KiND-DO biedt iedereen de mogelijkheid te leren omgaan met allerlei grote en kleine obstakels.

Inmiddels heeft hij veel mensen (in)zicht gegeven om met slechts 6 instrumenten zelfstandig het proces van oplossen te kunnen doorlopen.
Zo is de vraag naar een boek (2008) in beeld gekomen en dit heeft hij anno 2014 afgerond.

Er is een tweede boek geschreven. EUCUSSIE, een werkboek.
Hierin zijn 26 casussen opgenomen om te oefenen met KiND-DO.

Naast zijn werk als apotheekhoudend huisarts geeft hij, sinds 2012, training in het KiNDmodel. Zowel individueel als in groepsverband.

Zijn motivatie?
“Het is zo leuk te zien wanneer het iemand lukt een probleem op te lossen en dan te horen: Ikke zelf doen! Hahaha!”

Zijn doel?
“Iedereen moet de mogelijkheid hebben en krijgen dit model te leren, net als lezen en schrijven. Lezen, schrijven en sinds 20 jaar ook KiND brengen mij nog steeds voorbij mijn horizon.
Voorbij mijn horizon – out of the box, buiten mijn kokervisie – kan ik nu naar ‘plaatsen’ welke ik van te voren niet had kunnen bedenken of over had durven dromen:
Toen ik zes jaar was wist ik niet wat ik wilde worden. Ik leerde lezen en schrijven. Ik had echt niet kunnen bedenken dat ik daarmee later huisarts zou worden. En nog steeds brengen het lezen, rekenen, KiND en KiND-DO mij buiten mijn box en voorbij mijn afgebakende horizon.
Met de kennis van het model kan iedereen zelfstandig het proces van oplossen doorlopen en kom je voorbij het punt waar je vastloopt.

De vraag ‘Hoe doe ik dat dan?’  Het antwoord is te lezen en te leren in de de KiNDboeken.
En/of door het volgen van de KiNDcursus.”

Deel ik met KiND Haarlemmer wonderolie uit?
Ja en net als wonderolie geldt: Je moet het wel gebruiken!
En dan laat KiND-DO zien dat het werkt!”

KiND: O P L O S S E N met KiND en KiND-DO.